Header

Sånglektioner

Emma rockar loss!
Tanja sjunger

Oavsett vilket syfte du har med att ta sånglektioner är du välkommen till mig. I undervisningen utgår jag från dina behov och önskemål.

Kanske vill du…

  • Bli coachad inför en audition
  • Förbättra dina tekniska färdigheter
  • Bredda dig inom olika genrer
  • Stärka din scennärvaro
  • Komma över scenskräck och prestationsångest
  • Utforska och experimentera med din sångröst
  • Sjunga ”bara” för att det är kul!


Hur går en lektion till?

En lektion börjar med uppvärmning av kropp och röst, och sedan sjunger vi sånger där jag guidar dig. Du kan välja själv vad du vill sjunga, jag kommer också att ge dig sånger som är bra för din sångutveckling. Exempel på genrer jag undervisar i är jazz, blues, pop, rock, soul och visa.

I sången är förmedling av känslor och sinnesstämningar A och O. I min undervisning får du lära dig att bli uppmärksam på och medveten om vad du sjunger och att sedan framföra detta på ditt eget vis. Du får också lära dig att vara närvarande på scen, att bli medveten om hur du använder kroppen när du uppträder och hur du får kontakt med publiken.

I undervisningen lägger jag stor vikt vid andning och kroppsmedvetenhet. En ofri sång grundar sig ofta på en ofri andning, och en ofri andning grundar sig ofta på en ofri kropp. Den vanligaste orsaken till detta är spänningar som orsakas av stress, en felaktig kroppshållning eller omedvetna spänningar som t.ex. att ständigt hålla in magen.

Alexanderteknik
Under min tid på musikhögskolan studerade jag en kroppsterapi som kallas för alexanderteknik. Förenklat kan man säga att det är en metod som hjälper till att medvetandegöra omedvetna spänningar så att man sedan kan lära sig släppa taget om dem, vilket i sig leder till en friare andning och sång. Den mentala aspekten är här lika viktig som den fysiska. I undervisningen använder jag mig av alexanderteknikens verktyg. Läs mer om alexanderteknik >>

Priser
En sånglektion är 50 minuter lång och kostar 550 kr.
Köp åtta lektioner och få två extra lektioner gratis.

Jag erbjuder också sång i grupp om 3-4 personer där en sånglektion är 80 min och kostar 250 kr/person.